Informasjon

Bonsaksen Trafikkskule vert stengt framover grunna Regjeringa sine retningslinjer angåande Corona-viruset. Alle planlagte timar og kurs går difor ut. Statens vegvesen er stengt for førarprøvar og teoriprøvar på ubestemt tid. NAF sine øvingsbanar er også stengt på ubestemt tid. Me kjem tilbake med meir info.

Tlf. 56 51 60 60

Bonsaksen Trafikkskule held til i Skulegata 9. Me er i dag fire toppmotiverte tilsette og kan tilby undervisning i desse førarkortklassane:

Klasse AM146
Klasse B
Klasse B96
Klasse BE

Hugs at du må ha tatt trafikalt grunnkurs for å begynne opplæringa på dei ulike klassane. Det gjeld ikkje om du er over 25 år.

Velkommen til eit moderne og effektivt læringsmiljø!