Prisar

 

Opplæring klasse B Prisar
Trafikalt grunnkurs u/ trafikant i mørket 1850,-
Førstehjelp (inngår i Trafikalt Grunnkurs) 700,-
Trafikant i mørket 1300,-
Køyretime klasse B 670,-
Bykøyring klasse B 2680,-
Obligatorisk trinnvurdering klasse B 670,-
Sikkerheitskurs på øvingsbane (inkl. NAF-gebyr) 4900,-
Sikkerheitskurs på veg (570,- per time) 7400,-
Leige av bil ved førarprøve 1900,-
Trinnteori 550,-
Opplæring klasse BE/B96 Prisar
Køyretime kl. BE/B96 800,-
Kurs i lastsikring 1000,-
Sikkerheitskurs på veg 2400,-
Leige av tilhengar ved førarprøve 2000,-
Opplæring klasse AM Prisar
Grunnkurs klasse AM 146
Køyregård
Trinnvurdering
Sikkerheitskurs i trafikk
Sikkerheitskurs på veg
 Totalt 7800,-
Avgifter til Statens Vegvesen Prisar
Praktisk førarprøve klasse B 1040,-
Praktisk førarprøve klasse BE 880,-
Teoretisk førarprøve 600,-
Førarkortbilete 75,-
Utferding av førarkort 280,-