Prisar

 

Opplæring klasse B Prisar
Trafikalt grunnkurs u/ trafikant i mørket 1900,-
Førstehjelp (inngår i Trafikalt Grunnkurs) 700,-
Trafikant i mørket 1350,-
Køyretime 700,-
Bykøyring 1 elev 3500,-
Bykøyring 2 elevar 2800,-
Obligatorisk trinnvurdering 700,-
Sikkerheitskurs på øvingsbane (inkl. NAF-gebyr 1200,-) 5000,-
Sikkerheitskurs på veg (577,- per time) 7500,-
Leige av bil ved førarprøve 2000,-
Trinnteori 550,-
Opplæring klasse BE/B96 Prisar
Køyretime 800,-
Kurs i lastsikring 1000,-
Sikkerheitskurs på veg 2400,-
Leige av tilhengar ved førarprøve 2000,-
Opplæring klasse AM Prisar
Grunnkurs klasse AM 146
Køyregård
Trinnvurdering
Sikkerheitskurs i trafikk
Sikkerheitskurs på veg
Totalt 8000,-
Avgifter til Statens Vegvesen Prisar
Praktisk førarprøve klasse B 1070,-
Praktisk førarprøve klasse BE 910,-
Teoretisk førarprøve 620,-
Førarkortbilete 80,-
Utferding av førarkort 290,-
Prisjustering 01.05.2018