Prisliste

Opplæring klasse B Prisar
Trafikalt grunnkurs u/ trafikant i mørket1900,-
Trafikalt grunnkurs m/ trafikant i mørket3150,-
Tiltak ved trafikkulykke (inngår i Trafikalt Grunnkurs)700,-
Trafikant i mørket1350,-
Køyretime700,-
Bykøyring 1 elev3500,-
Bykøyring 2 elevar2800,-
Obligatorisk trinnvurdering700,-
Sikkerheitskurs på øvingsbane (inkl. NAF-gebyr 1240,-)5000,-
Sikkerheitskurs på veg7500,-
Leige av bil ved førarprøve2000,-
Trinnteori500,-
Opplæring klasse BE/B96Prisar
Køyretime800,-
Kurs i lastsikring1000,-
Sikkerheitskurs på veg2400,-
Leige av tilhengar ved førarprøve2000,-
Opplæring klasse AMPrisar
Grunnkurs klasse AM 146
Køyregård
Trinnvurdering
Sikkerheitskurs i trafikk
Sikkerheitskurs på veg
Totalt8500,-
Avgifter til Statens Vegvesen Prisar
Praktisk førarprøve klasse B1140,-
Praktisk førarprøve klasse BE970,-
Teoriprøve660,-
Førarkortbilete80,-
Utferding av førarkort310,-
Prisjustering 01.01.2020

 

Prislista vert oppdatert ein gong i året. Me opererer ikkje med pakker eller liknande, då ein ikkje kan garantere eit førarkort til ein fastpris. Det er likevel vår intensjon å gjere opplæringa så effektiv som mogleg for deg som elev.