Sikkerheitskontroll

Sikkerheitskontroll omhandlar det å kontrollere og identifisere feil/manglar ved køyretøyet.

 

Når ein gjennomfører førarprøven for klasse B vert ein ved starten stilt eit av desse spørsmåla:

Klasse B – Sikkerheitskontroll

 

Når ein gjennomfører førarprøven for klasse BE vert ein stilt fire av desse spørsmåla:

Klasse BE og B96 – Sikkerheitskontroll