Covid

Bonsaksen Trafikkskule opnar frå og med måndag 11. mai. Me ber om forståing og tolmod for at det kan verte litt kaotisk i starten, med eit stort etterslep av elevar som skal starte med køyretimar. Dette vil gå seg til. Det er også viktig at me ikkje gløymer Covid-19 i iveren til å starte med køyretimar att, så følg desse råda:

(Trykk på bilete for større versjon)