Sikkerheitskontroll

Sikkerheitskontroll omhandlar det å kontrollere og identifisere feil/manglar ved køyretøyet. Dette er viktig for å bli ein trygg trafikant og er difor ein del av førarprøva.

 

Når ein gjennomfører førarprøven for klasse B vert ein ved starten stilt eit av desse spørsmåla:

 

Klasse B – Sikkerheitskontroll

 

Category B – Safety check of the car (English)

 

Når ein gjennomfører førarprøven for klasse BE vert ein stilt fire av desse spørsmåla:

 

Klasse B96 og BE – Sikkerheitskontroll

 

Category B96 and BE – Safety check of car and trailer (English)