Tilsette

Me har toppmotiverte lærarar som kan tilby undervisning i Trafikalt Grunnkurs, klasse AM146, B og B96/BE. Ring kontortelefonen 56 51 60 60 eller kontakt den læraren du ynskjer direkte for bestilling av undervisning.

 

Lars Konrad Bonsaksen

lars_konrad_bonsaksen

Dagleg og fagleg leiar

Underviser: Trafikalt Grunnkurs, klasse AM146, B og BE/B96

Tlf. 913 00 099

E-post: post@trafikkskulen.no

 

Tone Karolin Ullestad

Trafikklærar og kontor

Underviser: B

Tlf. 909 16 078
E-post: tone@trafikkskulen.no