Undervisningplan for Bonsaksen Trafikkskule

Klasse B

 

Klikk på linken til den aktuelle undervisningsdelen og velg «E-post» om du vil sende eller «Kopier til Bøker» for å lagre på iPad eller iPhone.

 

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs

Kveld 1 Trafikkopplæringa, øvingskøyring og køyreerfaring

Kveld 2 Trafikk og førarrollen

Kveld 3 Menneske i trafikken og samhandling

Kveld 4 Tiltak ved trafikkulykke

Kveld 5 Trafikant i mørket

 

Trinn 2 – Grunnleggande køyre- og køyretøykompetanse

2.10 Trinnvurdering

 

Trinn 3 – Trafikal del

3.9 Trinnvurdering

3.10 Sikkerheitskurs på øvingsbane

 

Trinn 4 – Avsluttande opplæring

4.1.1 Bilkøyringa sin risiko

4.1.2 Køyring i landevegsmiljø

4.1.3 Planlegging og køyring i variert trafikkmiljø

4.1.4 Refleksjon ogoppsummering