Informasjon

Tlf. 56 51 60 60

Bonsaksen Trafikkskule held til i Skulegata 9. Me har toppmotiverte lærarar som kan tilby undervisning i desse førarkortklassane:

Klasse AM146
Klasse B
Klasse B96
Klasse BE

Hugs at du må ha tatt trafikalt grunnkurs for å begynne opplæringa på dei ulike klassane. Det gjeld ikkje om du er over 25 år.

Velkommen til eit moderne og effektivt læringsmiljø!