Elevinformasjon

Her finn ein viktig informasjon til deg som er elev ved Bonsaksen Trafikkskule.

TABS

Elevside for oversikt og betaling

Klasse AM146

Informasjonshefte Moped

Klasse B

Informasjonshefte - Bil

Information brochure - Car

Klasse B96/BE

Informasjonshefte - Bil og tilhenger

Information brochure - Car and trailer

Sikkerheitskontroll

Sikkerheitskontroll omhandlar det å kontrollere og identifisere feil/manglar ved køyretøyet. Dette er viktig for å bli ein trygg trafikant og er difor ein del av førarprøva.

Når ein gjennomfører førarprøven for klasse B vert ein ved starten stilt eit av desse spørsmåla:
Klasse B – Sikkerheitskontroll
Category B – Safety check of the car

Når ein gjennomfører førarprøven for klasse BE vert ein stilt fire av desse spørsmåla:
Klasse B96 og BE – Sikkerheitskontroll
Category B96 and BE – Safety check of car and trailer

Bonsaksen Trafikkskule
Skulegata 9, Voss