Prisoversikt

Trafikalt grunnkurs (TG)

TG utan trafikant i mørke
1.700,-
Tiltak ved trafikkulykke (inngår i TG)
950,-
Trafikant i mørke
1.600,-

Opplæring klasse B

Køyretime (45 min)
820,-
Trinnvurdering trinn 1
820,-
Trinnvurdering trinn 2
820,-
Sikkerhetskurs på bane (kursavgift)
4.900,-
NAF-gebyr (baneleige)
1.400,-
Sikkerhetskurs på veg
8.500,-
Leige av bil til førarprøve
2.400,-
Sum kostnadar for det obligatoriske i kl. B
19.660,-

Opplæring klasse 146 (moped)

Grunnkurs moped (3 timar obligatorisk teori)
1.350,-
Grunnleggande køyring i køyregård
1.350,-
Køyretime
700,-
Trinnvurdering 1
700,-
Trinnvurdering trinn 2
700,-
Sikkerhetskurs i trafikk
1.300,-
Sikkerhetskurs på veg
2.700,-
Sum kostnader for det obligatoriske i klasse 146
8.100,-

Opplæring klasse BE og B-kode 96

Køyretime
900,-
Trinnvurdering 1
900,-
Trinnvurdering 2
900,-
Lastesikring
1.300,-
Sikkerhetskurs på veg
2.700,-
Leige av bil+tilhenger til førarprøve
2.400,-
Sum kostnader for det obligatoriske i klasse BE
9.100,-

Avgifter til Statens Vegvesen

Praktisk førarprøve klasse B
1.190,-
Praktisk førarprøve klasse BE
1.060,-
Teoriprøve
360,-
Bilde til førarkort
79,-
Produksjon av førarkortet
210,-
Bonsaksen Trafikkskule
Skulegata 9, Voss