Elevinformasjon

Her finn ein viktig informasjon til deg som er elev ved Bonsaksen Trafikkskule.

TABS

TABS – Elevside for oversikt og betaling

KLASSE AM146

Informasjonshefte – Moped

KLASSE B

Informasjonshefte – Bil – Norsk

Information brochure – Car- English

KLASSE B96/BE

Informasjonshefte – Bil og tilhenger – Norsk

Information brochure – Car and trailer – English

Sikkerheitskontroll

Sikkerheitskontroll omhandlar det å kontrollere og identifisere feil/manglar ved køyretøyet. Dette er viktig for å bli ein trygg trafikant og er difor ein del av førarprøva.

Når ein gjennomfører førarprøven for klasse B vert ein ved starten stilt eit av desse spørsmåla:

Klasse B – Sikkerheitskontroll – Norsk

Category B – Safety check of the car – English

Når ein gjennomfører førarprøven for klasse BE vert ein stilt fire av desse spørsmåla:

Klasse B96 og BE – Sikkerheitskontroll – Norsk

Category B96 and BE – Safety check of car and trailer – English