Elevinformasjon

Her finn ein viktig informasjon til deg som er elev ved Bonsaksen Trafikkskule.

 

TABS Elev

TABS elev – Elevside for oversikt og betaling

 

KLASSE AM146

Informasjonshefte – Moped

 
KLASSE B

Informasjonshefte – Bil – Norsk

Information brochure – Car- English

 

KLASSE B96/BE

Informasjonshefte – Bil og tilhenger – Norsk

Information brochure – Car and trailer – English

 

Sikkerheitskontroll

 

Sikkerheitskontroll omhandlar det å kontrollere og identifisere feil/manglar ved køyretøyet. Dette er viktig for å bli ein trygg trafikant og er difor ein del av førarprøva.

 

Når ein gjennomfører førarprøven for klasse B vert ein ved starten stilt eit av desse spørsmåla:

Klasse B – Sikkerheitskontroll – Norsk

Category B – Safety check of the car – English

 

Når ein gjennomfører førarprøven for klasse BE vert ein stilt fire av desse spørsmåla:

Klasse B96 og BE – Sikkerheitskontroll – Norsk

Category B96 and BE – Safety check of car and trailer – English