Elevinformasjon

Her finn ein viktig informasjon til deg som er elev ved Bonsaksen Trafikkskule.

 

TABS Elev

TABS elev – Elevside for oversikt og betaling

 

KLASSE B

Informasjonshefte – Norsk

Information brochure – English

 

KLASSE B96/BE

Informasjonshefte – Norsk

Information brochure – English

 

Sikkerheitskontroll

 

Sikkerheitskontroll omhandlar det å kontrollere og identifisere feil/manglar ved køyretøyet. Dette er viktig for å bli ein trygg trafikant og er difor ein del av førarprøva.

 

Når ein gjennomfører førarprøven for klasse B vert ein ved starten stilt eit av desse spørsmåla:

Klasse B – Sikkerheitskontroll – Norsk

Category B – Safety check of the car – English

 

Når ein gjennomfører førarprøven for klasse BE vert ein stilt fire av desse spørsmåla:

Klasse B96 og BE – Sikkerheitskontroll – Norsk

Category B96 and BE – Safety check of car and trailer – English